เรือนเพาะปลูกต้นไม้ส่งออกต่างประเทศที่จังหวัดราชบุรี ลูกค้าเลือกติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด 10kW โดยพระเอกของระบบออนกริดครั้งนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ Huawei SUN2000 5KTL-M1 ขนาด 5kW จำนวน 2 ชุดด้วยกัน

ระบบออนกริดขนาด 10kW นี้ นำพลังงานมาใช้กับระบบระบายอากาศ และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ในเรือนเพาะชำ และระบบสูบน้ำอัตโนมัติสำหรับใช้รดน้ำต้นไม้ช่วงเช้า-เย็นในเรือนเพาะชำ นอกจากนี้ยังใช้พลังงานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย

ขอบคุณคุณลูกค้าที่เลือก PCOA ให้ดูแลระบบ และติดตั้งกับเรา
PCOA พร้อมดำเนินเรื่องเอกสารขายไฟ และเอกสารการติดตั้งทั้งหมด ลูกค้ามั่นใจติดระบบ ถูกต้องตามกฎระบบการไฟฟ้าฯ แน่นอนครับ