งานติดตั้งขนาด 5kW กับร้าน กรี่ กะหรี่ปั๊บ25ไส้ ร้านขนมชื่อดังพิษณุโลก
ขอบคุณลูกค้าที่เลือก PCOA ให้บริการครับ
อุปกรณ์ภายในชุด
  • แผง LONGi 450W จำนวน 6 แผง
  • อินเวอร์เตอร์ Huawei SUN2000 5kW 1 เครื่อง
  • อปุกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
พร้อมบริการติดตั้งระบบ และดำเนินการเรื่องเอกสารในการติดตั้งระบบทั้งหมด