เกี่ยวกับเรา

บริษัทพี ซี โอ.เอ. เทคโนโลยี จำกัด

ศูนย์รวมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 

พันธกิจ (Mission)

เราจะมุ่งมั่น ที่จะเป็นศูนย์จำหน่าย และติดตั้งระบบการบริการจัดการด้านเทคโนโลยี เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร โดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด มีระบบการให้บริการที่ดี รวดเร็ว บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีแบบครบวงจร มีการบริการออกแบบ ให้คำปรึกษา โดยผู้ชำนาญศึกษาดูงานวิจัย ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสินค้าและบริการที่ทันสมัย มั่นใจในความสามารถของเรา