เกี่ยวกับเรา

[section bg=”142″ bg_overlay=”rgba(25, 58, 112, 0.488)” padding=”60px”]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

เกี่ยวกับเรา

บริษัทพี ซี โอ.เอ. เทคโนโลยี จำกัด

ศูนย์รวมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 

[/ux_text]

[/section]
[section]

[gap]

[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”10″]

พันธกิจ (Mission)

เราจะมุ่งมั่น ที่จะเป็นศูนย์จำหน่าย และติดตั้งระบบการบริการจัดการด้านเทคโนโลยี เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร โดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด มีระบบการให้บริการที่ดี รวดเร็ว บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”10″]

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีแบบครบวงจร มีการบริการออกแบบ ให้คำปรึกษา โดยผู้ชำนาญศึกษาดูงานวิจัย ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสินค้าและบริการที่ทันสมัย มั่นใจในความสามารถของเรา

[/col]

[/row]

[/section]