โปรโมชั่นส่งท้ายปี ชุดยอดนิยม 5.30 kW

โปรโมชั่นส่งท้ายปี ชุดยอดนิยม 5.30 kW ติดตั้งด้วยอินเวอ …

ขนาด 3.24 kw 1 Phase ( Sofar)

ลดค่าไฟได้เดือนละ 1,600 – 1,700 บาท หรือ ปีละ  20 …

ขนาด 5.5 kw 1 Phase , 3 Phase (Huawei)

ลดค่าไฟได้ประมาณเดือนละ 3,000-3,200 หรือปีละ 38,400 บาท …

ขนาด 61.02 kw 3 Phase (Huawei)

ลดค่าไฟได้ 38,000-40,000.- ต่อเดือน หรือ ปีละ 456,000 บ …

ขนาด 41.42 kw 3 Phase (Huawei)

ลดค่าไฟได้เดือนละ 25,000- 28,000 บาท หรือ ปีละ 300,000 …

ขนาด 30.24 kw 3 Phase (Huawei)

ลดค่าไฟได้ปีละแสนกับชุด Huawei 30.52 kW ขนาดกำลังดีสำหร …