ชุดสำหรับออฟฟิศสำนักงาน 5 - 20 kW

โซลาร์รูฟขนาด 20kW

ชุดสำหรับออฟฟิศสำนักงาน 5 - 20 kW

โซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริด   Solax 10kW

ชุดสำหรับบ้านพักอาศัย 1.8 - 5 kW

โซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริด ชุดขนาด 1.8 kw

69,900.00 ฿