ชุดระบบโซลาร์รูฟท็อป (ออนกริด)

โซลาร์รูฟขนาด 20kW

฿610,000.00

ชุดระบบโซลาร์รูฟท็อป (ออนกริด)

โซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริด   Solax 10kW

฿309,000.00

ชุดระบบโซลาร์รูฟท็อป (ออนกริด)

โซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริด   ชุดขนาด 5kw

฿179,900.00฿189,900.00

ชุดระบบโซลาร์รูฟท็อป (ออนกริด)

โซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริด  ขนาด 3kW 1 phase

ชุดระบบโซลาร์รูฟท็อป (ออนกริด)

โซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริด ชุดขนาด 1.8 kw

฿69,900.00