ชุดสำหรับออฟฟิศสำนักงาน 5 - 20 kW

โซลาร์รูฟขนาด 20kW

ชุดสำหรับออฟฟิศสำนักงาน 5 - 20 kW

โซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริด   Solax 10kW