บริการของเรา

[page_header height=”200px” align=”center” bg=”327″ bg_overlay=”rgba(25, 58, 112, 0.692)”]

[section label=”Icon Boxes” padding__sm=”40px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

[gap]

[ux_text font_size=”2.25″ line_height=”0.75″]

บริการของเรา

[/ux_text]

เราคือผู้นำเทคโนโลยี ครบวงจร เรามุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์จำหน่ายและติดตั้งระบบการบริการจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพขององค์กรโดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดมีระบบให้การบริการที่ดีรวดเร็วบนพื้นฐานความซื่อสัตย์.

[/col]

[/row]
[row style=”small” col_bg_radius=”5″ v_align=”equal” h_align=”center” padding=”70px 40px 70px 40px” padding__md=”30px 20px 30px 20px” depth_hover=”3″]

[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 250, 238)”]

[featured_box img=”346″ img_width=”50″ pos=”center” link=”#”]

[ux_text font_size__md=”1″]

บริการระบบโซลาร์ครบวงจร

[/ux_text]
[gap height=”10px”]

[button text=”อ่านเพิ่มเติม” color=”secondary” style=”link” size=”small” icon=”icon-angle-right” link=”https://pcoa.co.th/services/solar-system-installation-services/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(235, 241, 251)”]

[featured_box img=”347″ img_width=”50″ pos=”center” link=”#”]

[ux_text font_size__md=”1″]

บริการติดตั้งระบบภาพและเสียง

[/ux_text]
[gap height=”10px”]

[button text=”อ่านเพิ่มเติม” color=”secondary” style=”link” size=”small” icon=”icon-angle-right”]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]