บริการระบบโซลาร์ครบวงจร

[page_header height=”200px” align=”center” bg=”58″ bg_overlay=”rgba(25, 58, 112, 0.628)”]

[gap]

[row style=”small” v_align=”equal”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[ux_text font_size=”1.5″]

เราคือผู้เชี่ยญชาญด้านพลังงานทดแทน

[/ux_text]

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elitd tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat enean commodo ligula eget dolores cannones.

[button text=”โทร 081-707-0704″ icon=”icon-phone” icon_pos=”left” link=”tel:081-707-0704″]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[featured_box img=”293″ img_width=”50″ pos=”left”]

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit diam nom nibh euismod tincidunt ut laoreet dolores.

[/featured_box]
[gap]

[featured_box img=”294″ img_width=”50″ pos=”left”]

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit diam nom nibh euismod tincidunt ut laoreet dolores.

[/featured_box]
[gap]

[featured_box img=”295″ img_width=”50″ pos=”left”]

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit diam nom nibh euismod tincidunt ut laoreet dolores.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”15px 15px 15px 15px” bg_radius=”20″ depth=”5″]

บริการอื่นๆของเรา

[ux_menu divider=”solid”]

[ux_menu_link text=”บริการ ระบบโซลาร์ ครบวงจร”]

[ux_menu_link text=”บริการ ติดตั้งระบบภาพและเสียง”]

[ux_menu_link text=”บริการระบบกล้องวงจรปิด” post=”363″]

[/ux_menu]

[/col]

[/row]
[row label=”Text & Grid” style=”collapse” col_bg=”#193a70″ width=”full-width”]

[col span__sm=”12″]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”6″]

[row_inner_1 h_align=”center”]

[col_inner_1 span=”8″ span__sm=”11″ span__md=”10″ align=”left” color=”light”]

[gap]

[ux_text font_size=”2″ font_size__md=”2″ line_height=”0.75″ line_height__md=”1.25″]

รวมผลงานของเรา

[/ux_text]

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing sed diam nonummy nibh tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[button text=”081-707-0704″ color=”white” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ icon=”icon-phone” icon_pos=”left” link=”tel:081-707-0704″]

[button text=”PCOA.SOLARCELL@GMAIL.COM” color=”white” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ icon=”icon-envelop” icon_pos=”left” link=”mailto: PCOA.SOLARCELL@GMAIL.COM”]

[button text=”PCOA โซลาร์เซลล์” color=”white” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″ icon=”icon-facebook” icon_pos=”left” link=”https://www.facebook.com/PCOASolarcell/”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”6″ force_first=”small” padding=”0px 20px 0px 0px” padding__sm=”0px 20px 0px 20px”]

[gap height=”20px”]

[row_inner_1 style=”small”]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”200px” bg=”58″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” bg_pos=”34% 100%”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”20px”]

[ux_banner height=”400px” height__sm=”300px” bg=”54″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” bg_pos=”48% 73%”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”400px” height__sm=”300px” bg=”281″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”20px”]

[ux_banner height=”200px” bg=”260″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” bg_pos=”51% 43%”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]