ระบบโซลาร์รูฟท็อป (ไฮบริด)

KSTAR BluE S-5000D + BluE pack 5.1

ระบบโซลาร์รูฟท็อป (ไฮบริด)

KSTAR BluE S-5000D + BluE pack 5.2

ระบบโซลาร์รูฟท็อป (ไฮบริด)

ชุดระบบออนกริดไฮบริด Kstar BluE H5-5 5.1 kW