KSTAR BluE S-5000D + BluE pack 5.2

ตัวเดียวจบ ครบทุกฟังก์ชั่น
ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ ประหยัดค่าไฟได้ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ฟังก์ชั่นใช้ง่าย ใช้เวลาเซ็ทอัพเพียง 30 นาที
ผ่านการรับรองจากจากการไฟฟ้า MEA/PEA