ระบบเสียงตามสาย

SOUNDVISION DKA-900 karaoke pack

ระบบเสียงตามสาย

SOUNDVISION SA-60BT+BEST JB57 SET