SOUNDVISION SA-60BT+BEST JB57 SET

ชุดเครื่องเสียงเอนกประสงค์ พร้อมไมโครโฟนไร้สาย
SOUNDVISION SA-60BT+BEST JB57+CLEARSOUND CS-500
เหมาะกับติดตั้งในห้องจัดสัมมนา อบรม ห้องประชุม จัดกิจกรรม
แถมฟรี! สายลำโพงยาว 30 เมตร