แผงโซล่าเซลล์ LONGi

แผงโซล่าเซลล์ LONGi เป็นแผงคุณภาพสูง ในระดับ Tier 1

(Tier 1 คือ แผงโซล่าเซลล์ ที่ผลิตจากผู้ผลิตที่มีโรงงาน และมีแบรนด์เป็นของตัวเอง มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด)