แผงโซล่าเซลล์ Trinasolar MONOCRYSTALLINE 144 435-460 วัตต์