โซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริด  ขนาด 3kW 1 phase

ชุดโซลาร์รูฟท็อป ขนาด 3kW ประหยัดค่าไฟเดือนละ 1,500-1,700 บาท