โซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริด   Solax 10kW

โซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริด   Solax 10kW ประหยัดค่าไฟประมาณ 5,700 บาทต่อเดือน