ทำไมหลายบริษัทติดโซลาร์เซลล์ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

ทำไมหลายบริษัทติดโซลาร์เซลล์
เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนฯ (NET ZERO)

จากปัญหาด้านสภาพแวดล้อมเป็นปัญหาที่พวกเราได้ยิน ได้เห็น และสัมผัสกันมาโดยตลอด และโลกกำลังให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหา Climate Change หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงเกิดเป็นแนวคิดเรื่อง ‘Net Zero’

‘Net Zero’ จึงกลายเป็นแนวคิดที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญ และมีการตั้งมั่นว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นจริง หากเราพูดกันตามตรง ภาคธุรกิจเองก็มีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศตลอดหลายปีที่ผ่านมา

อธิบายให้ง่าย Net Zero คือแนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนฯ เป็นศูนย์ ไม่ใช่แค่ในเชิงอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต หรือโรงงาน แต่รวมถึงทุกการทำงานขององค์กร ทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นต้องไม่มีกระบวนการไหนเลยที่เพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดการปล่อยคาร์บอนฯ (Decarbonization)
ด้วยการดำเนินการใน 3 แนวทาง คือ
1. Efficiency-Driven
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทุกกระบวนการต้องลดการปล่อยของเสีย ผ่านหลักแนวคิด 5R (Reduce | Reuse | Repair | Recycle | Reject) โดย GC ได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตให้สามารถใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด

2. Portfolio-Driven
ปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Bussiness) ทั้งองค์กรและสภาพแวดล้อมจะเติบโตไปพร้อมกันได้แบบยั่งยืน ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม มีการลงทุนสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Business) ธุรกิจสีเขียว (Green Business) และธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

3. Compensation-Driven
การชดเชยคาร์บอนฯ จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ โดยดำเนินงานด้านการใช้เทคโนโลยี (Technology-based Solutions) เช่น การดักจับและกักเก็บคาร์บอนฯ ด้วยเทคโนโลยี Carbon Capture and Storage (CCS) และการชดเชยผ่านการดูดซับคาร์บอนฯ จากธรรมชาติ (Nature-based Solutions) เช่น การปลูกป่า ฟื้นฟูป่า เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *