สตรีทไลฟ์โซลาร์เซลล์

สตรีทไลท์โซลาร์เซลล์ เพิ่มความสว่างในทุกพื้นที่ สร้างความปลอดภัยมากขึ้น
และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟรายเดือน เพราะจ่ายครั้งเดียวจบไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
มีทั้งขนาด 100W 200W 300W