โซลาร์รูฟขนาด 20kW

โซลาร์รูฟขนาด 20kW พร้อมขนานไฟ