อินเวอร์เตอร์

Huawei SUN2000-36KTL-M3

อินเวอร์เตอร์

SolarEdge SE5000H

ชุดสำหรับออฟฟิศสำนักงาน 5 - 20 kW

โซลาร์รูฟขนาด 20kW