โซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริด   ชุดขนาด 5kw

โซลาร์รูฟท็อปแบบออนกริด  ชุดขนาด 5kw ประหยัดค่าไฟต่อเดือน 2600-2900 บาท