เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

CBC Stabilizer STY-10KVA/1

฿14,000.00