SOUNDVISION SVC-300

SOUNDVISION SVC-300
ไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับการประชุมออนไลน์
เหมาะกับการสอน หรือเรียนออนไลน์ด้วยระบบทางไกล
พร้อมแบตเตอรี่ในตัว ขนาด 4,000 mAh ใช้งานได้นานกว่า 18 ชั่วโมง