SOUNDVISION HD-100mini SET5

เปลี่ยนการประชุมออนไลน์ ให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยชุด SOUNDVISION HD-100mini SET5
กล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 1080P พร้อมไมค์ประชุม Expand SP30 ที่รองรับผู้ร่วมประชุม สูงสุด 8 คน