TOA Classroom system SET

ชุดลำโพง TOA สำหรับห้องรียน ใช้งานสะดวก ไม่ยุ่งยาก
พร้อมไมโครโฟน 5 เมตร ด้วยชุด TOA Classroom system SET
พร้อมเพิ่มประกันสินค้าจาก 1 ปี ให้เป็น 2 ปี

แถมฟรี! ไมค์ TOA DM-270-AS