HUAWEI SUN2000-3KTL-L1 INVERTER อินเวอร์เตอร์

฿28,300.00

อินเวอร์เตอร์ขนาด 3kW ติดตั้งง่ายใช้งานได้เลย ผ่านการรับรองจากจากการไฟฟ้า MEA/PEA

หมวดหมู่: Brand: